מוזיאון העמק: מחזון להגשמה | י"ח אייר תשפ"ג 09.05.2023 | פתיחת שערים 09:00 | שעת התחלה 09:00
שניות
דקות
שעות
ימים