מתנ"ס קרני שומרון | י' תמוז תשפ"ג 29.06.2023 | פתיחת שערים 08:00 | שעת התחלה 08:30
שניות
דקות
שעות
ימים
ימית 2000
במתנ"ס קרני שומרון

ימית 2000 היציאה מותנת באישור הורים!