גבעת התחמושת | ג' אב תשפ"ג 21.07.2023 | פתיחת שערים 08:00 | שעת התחלה 08:15
שניות
דקות
שעות
ימים
השתלמות מורי דרך - יחסי ישראל ירדן

בגבעת התחמושת
יחסי ישראל וירדן לאורך השנים, יחסי ירדן וירושלים, מבנה החברה הירדנית, האתגרים לעתיד.

צור קשר

שלחו