מתנ"ס קרני שומרון | ט"ו תמוז תשפ"ג 04.07.2023 | פתיחת שערים 19:30 | שעת התחלה 20:00
שניות
דקות
שעות
ימים
ערב שירי נעמי שמר
במתנ"ס קרני שומרון

מועדון זמר עם יהודה גרינבוים ערב שירי נעמי שמר