מתנ"ס קרני שומרון | כ' חשון תשפ"ד 04.11.2023 | פתיחת שערים 20:45 | שעת התחלה 21:00
שניות
דקות
שעות
ימים
בחורים טובים
במתנ"ס קרני שומרון

הקרנת הסרט בחורים טובים מוצ"ש כ' חשוון 4.11 בשעה 20:45 באולם המתנ"ס