1.8.24 | קיבוץ סעד

בתקופה משמעותית זו למדינת ישראל ולעם ישראל, שעת מבחן לחוסנו של העם וימים שבהם מתגלה הרוח הגדולה שמפעמת בו, נקיים כנס ראשון מסוגו אשר יבחן את נקודות היסוד שמהוות את עוגניה של הציונות הדתית החלוצית.

הוועידה בהובלת תנועת הקיבוץ הדתי בשיתוף מקור ראשון שתתקיים בקיבוץ סעד תעסוק במשנת הציונות הדתית על בסיס רוח הקיבוץ הדתי.


הכנס יורכב בין היתר מקבוצות דיון הפתוחות לקהל הרחב בהרשמה מראש, אשר יגבשו ניירות עמדה במגוון רחב של סוגיות אקטואליות וערכיות העומדות במרכז השיח של הציונות הדתית והחברה הישראלית.