מסע במעלה ההרמסע במעלה ההרמסע במעלה ההר- לנוער

מסע נודד חוצה גלבוע לנוער -
חוזרים עם עיניים נוצצות!! 3 ימיםתאריך: 24-26.12.19

24-26.12.1924-26.12.19