"לתת לנפש לדבר"
סדנאות חוויתיות וקבלת כלים מקצועיים בדמיון?סדנאות חוויתיות וקבלת כלים מקצועיים בדמיון?
סדרת מפגשי חוויה וקבלת כלים מקצועיים בדמיון
לקראת פתיחת שנת הלימודים במכון
מוזמנים למפגש שכולו חוויה ורכישת כלים
מקצועיים ב"דמיון נובע"

נלמד כיצד ניתן לגלות תשובות מתוך הנפש
ולחולל שינוי עמוק בחיים


נקבל כלים מעשיים כיצד
אנו יכולים לדבר עם הנפש

ולהיפתח לכוחות ואוצרות הנסתרים מאיתנו

נתרגל איך הדמיון יכול לעזור לנו
בחשיפת כוח הרצון בנפש
ולמנוע מאיתנו שקיעה בתרדמת החורף והשיגרה.

תל אביב/ נשים

כ"ט תשרי 28.10, רחוב בר אילן 6 ב"התחנה"
18:00 - 20:30
בהנחיית עמית קדם מייסד השיטה ושרי אלדר


ירושלים/נשים
ל' תשרי 29.10, רחוב הרצוג 75 מרכז חיבה
17:30 - 20:30
בהנחיית אוריאל ליכטנשטיין ומימי לקסמיועד לכל מי שמבקש להתנסות בשיטה ולקבל כלים
בתחום המודעות והטיפולהמפגשים יתקיימו במיקום ובהנחיית מנחי הקורסים השנתיים

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו