"נעשה משגה עצום אם לא ניישב את חברון, שכנתה וקודמתה של ירושלים, בישוב יהודי גדל והולך, זמן הקצר ביותר"
"אנו נקים מחדש את כל אשר החריבו,
כי בכשרון זה חוננו:
להקים בהיקף גדול
פי כמה
את אשר החריבו והשמידו"

"הממשלה תפעל לשמור על כל התנאים והצרכים הנדרשים לקיומו,
בטחונו וביסוסו של הישוב היהודי בחברון"

"בחברון נוסדה זכותנו על הארץ כזכות צודקת, מוסרית, זכות קניינית שאין עליה עוררין. על מדינת ישראל לדאוג לשגשוגה וצמיחתה של חברוןלהקמת שכונות חדשות."

"הגיע הזמן שהישוב בחברון יגדל באלפיו, שחברון תהיה עיר ואם בישראל כפי שראוי לה, כפי שראוי לנרצחי תרפ"ט,
כפי שראוי לנו"

"כל מי שמסייע
להקים בתים בחברון,
יש לו מקום חשוב

בגן עדן"
"גאולת דם קדושי פרעות תרפ"ט לא תבוא אלא ע"י בניין חברון כראוי לעיר העברית הראשונה"
"עם ישראל דורש את בנין חברון.
לא נוכל לוותר על העיר ההיסטורית הזאת. חברון היתה ונהרסה,
ועליכם לבנותה"בונים מחדש את הרובע היהודי ("השוק") בחברון

חותמים עכשיו על עצומה
לחתימה לחצו כאן

צור קשר

שלחו