המכון למורשת בן-גוריון מזמין אתכם למגוון פעילויות:
בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. ל"משפט העם" - מיצג אינטראקטיבי חדש במכון למורשת בן-גוריון!


בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת.


בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים ומכריעים בזמן אמת.
חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.
חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת.
חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה.

הפעילות מבוססת על עולם חדרי הבריחה: בעזרת רמזים פותחים את מנעולי הקוד של התיבות והכספת עד שמגיעים לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו לפתירת כל החידות.

חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.
חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת.
ציוני דרך - סיור משימות חוויתי במדרשת בן גוריון

בן גוריון התרגש מאד בטקס חנוכת המדרשה.
ככה זה כשהחלום שלך קורם עור וגידים ממש מול עיניך...
בואו לסיור עצמאי עם כל המשפחה,

ותראו בעצמכם אם החזון הפך למציאות
חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.
חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים מכוננים בתולדות המדינה, ואתם חבר המושבעים המצביעים בזמן אמת.
צריף בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר

הצריף ממחיש באופן בלתי אמצעי מי היה בן-גוריון האדם.
אתם מוזמנים להכיר מקרוב את האיש והמנהיג.
ארבע תערוכות אינטראקטיביות, המקיפות את צריף המגורים,
נועדו להרחיב את המידע ולהעמיק את חווית הביקור בביתו של בן-גוריון.
ם מוזמנים לבקר בצריף המגורים של פולה ודוד בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר.
הצריף ממחיש באופן בלתי אמצעי מי היה בן-גוריון האדם. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את האיש והמנהיג. ארבע תערוכות אינטראקטיביות, המקיפות את צריף המגורים, נועדו להרחיב את המידע ולהעמיק את חווית הביקור בביתו של בן-גוריון.

חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה, פעילות מעולם חדרי הבריחה בו אתם פותחים תיבות עד לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות יובילו אתכם לפתירת כל החידות.
האותיות הקטנות (אך החשובות...)

ישנם שני סוגי כרטיסים: כרטיס במחיר במחיר רגיל וכרטיס במחיר מוזל למזמינים פעילות נוספת של המכון למורשת בן גוריון.


הבהרה לגבי העלויות לפעילויות לילד: עד גיל 5 ללא תשלום. ילד: מגיל 5-18.

צריף בן גוריון - נמצא בקיבוץ שדה בוקר ( 5 דק' נסיעה צפונה), לרכישת כרטיסים לפעילויות (המעולות) של הצריף ניתן ללחוץ כאן.

משפט העם -
המיצג האינטראקטיבי החדש! מתאים לילדים מגיל 9 ומעלה.
משך הפעילות: 30 דק'.

חדר הבריחה - האנשים שעשו לנו מדינה - מיועד למקסימום 8 אנשים - משפחה / קבוצת חברים בחדר בריחה אחד.
מתאים לגילאי 8 ומעלה. אבל בעידוד המשפחה גם צעירים יותר יוכלו לתת את העזרה שלהם.
עלות הכרטיס היא לחדר בריחה אחד = משפחה אחת.
משך הפעילות: 45 דק'.

ציוני דרך - סיור משימות חוויתי לכל המשפחה במדרשת בן גוריון. מתאים לכל הגילאים כולל עגלות.

משך הפעילות: כשעתיים.

ודבר חשוב אחרון:
דמי ביטול 5% מהעלות הכוללת של הפעילות.