מלון רמדה ירושלים | ב' אלול תשע"ט 02.09.2019 | שעת התחלה 16:00
שניות
דקות
שעות
ימים
כל הזרמים, כל מובילי הדעה, כל אישי הציבור
כל הרבנים כל הנושאים וכל הדילמות המרכזיות.


כולם בערב אחד על במה אחת!

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

צור קשר

שלחו