היכל מנורה מבטחים, תל אביב | כ"ד אלול תשפ"ב 20.09.2022 | פתיחת שערים 19:30 | שעת התחלה 21:00
שניות
דקות
שעות
ימים

צור קשר

שלחו