אצטדיון קאמפ נואו
בעזרת רמזים, פותחים את מנעולי הקוד של התיבות והכספת, עד שמגיעים לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות
יובילו לפתירת כל החידות.בעזרת רמזים, פותחים את מנעולי הקוד של התיבות והכספת, עד שמגיעים לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות
יובילו לפתירת כל החידות.בעזרת רמזים, פותחים את מנעולי הקוד של התיבות והכספת, עד שמגיעים לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות
יובילו לפתירת כל החידות.בעזרת רמזים, פותחים את מנעולי הקוד של התיבות והכספת, עד שמגיעים לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות
The Ben-Gurion Heritage Institute invites you to take a journey back in time, to Israel's greatest issues.
"Trial Of The People" is an interactive activity, in which you are the juries, you will choose the issue from the past and be a part of the trial.
This activity is from the age of 10, younger than 10 yo will be irrelvent.
בעזרת רמזים, פותחים את מנעולי הקוד של התיבות והכספת, עד שמגיעים לתיבת האוצר. רק חשיבה יצירתית ועבודת צוות
יובילו לפתירת כל החידות

The small letters:
This activity is at Midreshet Ben gurion, 4 miles south of Kibbutz Sde Boker

canceling fees are 5%

צור קשר

Send