המכון למורשת בן-גוריון | ט"ז תמוז תשפ"ב 15.07.2022 | פתיחת שערים 10:00 | שעת התחלה 10:00
שניות
דקות
שעות
ימים

צור קשר

שלחו